Tjänster

Special

Allmän text om special tjänster hos City Security Sweden

Internutredningar

City Security Sweden AB har en bred erfarenhet och ett stort kunnande vad gäller internutredningar.
Vi kan idag erbjuda alla slags tänkbara lösningar inom begreppet internutredningar. Vi på City Security skräddarsyr alltid våra internutredningar efter kundens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för ett personligt samtal där vi kan presentera våra lösningar och gemensamt ta fram en tjänst som bäst passar just Era behov.

Hotbildsbedömning

Om en privatperson eller ett företag upplever ett internt eller externt hot kan en så kallad Hotbildsbedömning genomföras.

Den här typen av bedömning genomförs för att öka säkerheten hos den drabbade. Vid en hotbildsbedömning görs en ingående analys av de fakta som finns hos den drabbade. Utifrån dessa fakta genomför vi en analys där vi kan presentera trovärdigheten av att ett allvarligare brott kan tänkas begås.

Beroende på hotets art tar vi fram en lösning för att dessa hot på ett smidigt och effektivt sätt skall kunna undanröjas och den drabbade skall kunna känna maximal säkerhet. När ett hot har framförts bör denna bedömning utföras utan onödigt dröjsmål då det i vissa fall kan vara bråttom eller mycket bråttom att ta till säkerhetsåtgärder.

Bakgrundskontroll

City Security Sweden AB tillhandahåller så kallade Bakgrundskontroller.

Efter beställning tar vi fram uppgifter om den aktuella personen eller det aktuella företaget. Vilka uppgifter som är relevanta för vår uppdragsgivare är väldigt individuellt. Det kan vara allt från att ta fram en persons privatekonomi och eventuella betalningsanmärkningar till att kartlägga personens aktivitet i andra företag.

Vi utför även kontroller mot belastningsregistret.
Tjänsten vänder sig främst till företag där det är av största vikt att en person är lämplig för sitt uppdrag och att denne har skött sin ekonomi på ett försvarbart sätt eller att personen i fråga inte bedriver konkurrerande eller olämplig verksamhet vid sidan om.

Bevakningstjänster

Efter en grundlig säkerhetsanalys av ert behov av skydd kan vi förmedla de bevakningstjänster som passar er bäst.

Säkerhetstransport

City Security Sweden AB erbjuder säkerhetsvakter med säkra transporter i exklusiva civila fordon. Samtliga fordon är utrustade med högsta komfort invändigt och med största vikt på säkerhet utvändigt. Våra bilar ser ut som vilka som helst, men med förstärkt skottsäker plåt och skottsäkra rutor, allt för att ge våra kunder maximal säkerhet under transporterna. Denna tjänst är dock inte ett komplement till livvaktsskydd.