Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Special

Vi på City Security Sweden tillhandahåller specialtjänster så som internutredningar, bakgrundskontroller, hotbildsbedömning, bevakningstjänster och säkerhetstransport. Läs nedan för mer information om de olika specialområdena.

Internutredningar

City Security Sweden AB har en bred erfarenhet och ett stort kunnande vad gäller internutredningar.
Vi kan idag erbjuda alla slags tänkbara lösningar inom begreppet internutredningar. Vi på City Security skräddarsyr alltid våra internutredningar efter kundens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för ett personligt samtal där vi kan presentera våra lösningar och gemensamt ta fram en tjänst som bäst passar just Era behov.

Hotbildsbedömning

Om en privatperson eller ett företag upplever ett internt eller externt hot kan en så kallad Hotbildsbedömning genomföras.

Den här typen av bedömning genomförs för att öka säkerheten hos den drabbade. Vid en hotbildsbedömning görs en ingående analys av de fakta som finns hos den drabbade. Utifrån dessa fakta genomför vi en analys där vi kan presentera trovärdigheten av att ett allvarligare brott kan tänkas begås.

Beroende på hotets art tar vi fram en lösning för att dessa hot på ett smidigt och effektivt sätt skall kunna undanröjas och den drabbade skall kunna känna maximal säkerhet. När ett hot har framförts bör denna bedömning utföras utan onödigt dröjsmål då det i vissa fall kan vara bråttom eller mycket bråttom att ta till säkerhetsåtgärder.

Bakgrundskontroll

City Security Sweden AB tillhandahåller så kallade Bakgrundskontroller.

Efter beställning tar vi fram uppgifter om den aktuella personen eller det aktuella företaget. Vilka uppgifter som är relevanta för vår uppdragsgivare är väldigt individuellt. Det kan vara allt från att ta fram en persons privatekonomi och eventuella betalningsanmärkningar till att kartlägga personens aktivitet i andra företag.

Vi utför även kontroller mot belastningsregistret.
Tjänsten vänder sig främst till företag där det är av största vikt att en person är lämplig för sitt uppdrag och att denne har skött sin ekonomi på ett försvarbart sätt eller att personen i fråga inte bedriver konkurrerande eller olämplig verksamhet vid sidan om.

Bevakningstjänster

Efter en grundlig säkerhetsanalys av ert behov av skydd kan vi förmedla de bevakningstjänster som passar er bäst.

Säkerhetstransport

City Security Sweden AB erbjuder säkerhetsvakter med säkra transporter i exklusiva civila fordon. Samtliga fordon är utrustade med högsta komfort invändigt och med största vikt på säkerhet utvändigt. Våra bilar ser ut som vilka som helst, men med förstärkt skottsäker plåt och skottsäkra rutor, allt för att ge våra kunder maximal säkerhet under transporterna. Denna tjänst är dock inte ett komplement till livvaktsskydd.

Vi erbjuder även trygghetspaket

City Security tillhandahåller trygghetspaket till hotade personer och personer som genom sin anställning är föremål för en större risk för hot och angrepp än människor i allmänhet. Trygghetspaketet är utformat med fokus på att med enkla och kostnadseffektiva medel uppnå en ökad trygghet och säkerhet.

Exempel på trygghetspaket

Trygghetspaketets innehåll varierar utifrån skyddspersonens hotbild och resurser. Nedan exempel på tjänster inom trygghetspaketet.

Överfallslarm med positionering

En liten dosa med en larmknapp som aktiveras av skyddspersonen vid en nödsituation. Dosan skickar skyddspersonens position till larmcentral samtidigt som den kopplar upp en kommunikationskanal till larmoperatören som i sin tur verifierar larmet och initierar akutinsats från väktare eller polis.

Utrustning för telefoninspelning

En mobiltelefon som automatiskt spelar in alla inkommande och utgående samtal och en digital inspelningsenhet som kopplas till den fasta telefonen. Utrustningen dokumenterar hotsamtal och trakasserier med mycket god ljudkvalité.

Säkerhetsrådgivning

Säkerhetssamtal och information om hur skyddspersonen bör bete sig från säkerhetssynpunkt samt hur denne skall agera vid hot eller angrepp.
Skyddspaketet finansieras genom en initieringsavgift och därefter en mindre månadskostnad för hyra av utrustning och uppkoppling mot larmcentral och jour.
City Security tillhandahåller trygghetspaket över hela landet.

Spaning

Spaning eller dold övervakning är ett verktyg för informationsinhämtning och innebär att man personellt eller tekniskt observerar en person eller plats i syfte att dokumentera aktiviteter, kontakter, tider, platser och föremål.
Dold spaning används när spaningsinsatsens syfte är att observera ett objekt utan dennes eller tredje parts vetskap.
Synlig spaning används främst för att avskräcka någon från att begå en viss gärning men används också för att få en person att begå misstag vilket kan tillföra en utredning ytterligare information.
Vi åtar oss spanings- och övervakningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Spårning

Vi har lång erfarenhet av att finna försvunna personer eller försvunnen egendom, det finns många anledningar till att någon inte går att hitta eller att något är försvunnet, det kan röra sig om ett ofrivilligt försvinnande eller ett medvetet för att hålla sig undan från rättvisan. Oavsett anledning har vi resurser för att hjälpa er att kartlägga och komma tillrätta med försvinnandet.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande
Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper.
Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. City Security erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer som exempelvis skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

Hyrlarm

Med ett hyrlarm från City Security kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför huset. Ett hyrlarm kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott. City Security hyr ut larm med eller utan bildöverföring för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Säkerhetskamera

Med säkerhetskameror från City Security kan du enkelt övervaka lokaler eller områden både inomhus och utomhus. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering, eventuella tillstånd och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha det kopplat till en larmcentral, smartphone eller om lagring skall ske lokalt.