Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Sökhundar

I vår verksamhet ingåri även medarbetare med fyra ben, vars öron och nos är särskilt uppmärksamma på detaljer. Våra Explosive Detection Dogs (EDD) och Narcotic Detection Dogs (NDD) är professionellt utbildade sökhundar på att genomsöka omfattande områden med hög tidseffektivitet. Vi tillhandahåller även, under specifika omständigheter, sökhundar specialiserade på att upptäcka narkotiska preparat.

Sökhundar (EDD)

Explosive Detection Dogs (EDD) är de mest effektiva sättet att lokalisera otillåtna explosiva ämnen i vår miljö. 
Våra EDD hundar utbildas och kvalitetssäkras av EU certifierad instruktör i enlighet med EU kommissionens regelverk gällande sökhundar. 
City Securitys hundekipage är tränade efter att hitta sprängladdningar i till exempel byggnader, fordon, aktiva byggarbeten eller event och publika miljöer samt inom trafikslagen sjöfart och luftfart
Hundarna kan även underlätta flödet vid in- och utpassering kontroller på ett mycket snabbt och säker vis.  
I områden där sprängningar sker kan våra EDD hundar säkra arbetsplatser och publika miljöer genom att upptäcka odetonerade sprängladdningar som finns i och på området.

Sökhundar (NDD)

Narcotic Detection Dogs (NDD) är de mest effektiva sättet att lokalisera otillåtna narkotika preparat som finns i vår dagliga miljö. 
Våra NDD hundar utbildas och kvalitetssäkras av EU certifierad instruktör i enlighet med EU kommissionens regelverk gällande sökhundar. 
City Securitys hundekipage är tränade efter att hitta narkotika preparat som göms eller används på till exempel arbetsplatsen i skolor eller på behandlingshem men även event och publika miljöer inom trafikslagen sjöfart och luftfart
City Security Sweden strävar efter att vara er verksamhet behjälplig och med oregelbunden kontinuitet skapa en tryggare miljö. 
Hundarna kan även underlätta flödet vid in- och ut passerings kontroller på ett mycket snabbt och säker vis.  

Sökhundar (Vägglöss och råttor)

City Security arbetar även med sökhundar i skadedjursbranschen och är specialister på vägglöss och råttor.

Sokhundar 3
Sokhundar 2
Sokhundar 4