Prisgaranti
Prisgaranti

Tips & råd

Brandsäkerhet - båt

En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för under förutsättning att du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista.

Vid tankning, påfyllning av spritkök och byte av gasoltub måste du vara extra uppmärksam.

Men du bör även tänka på var du placerar antimyggljus och annat som initialt förhöjer mysfaktorn.

Här följer ett antal generella grundregler för brandsäkerhet ombord. Allt kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden.

City Security´s råd att tänk på:

 • Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle- och gasolutrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.
 • Stäng av motorn vid tankning.
 • Alla lösa tankar ska fyllas på utanför båten.
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.
 • Köp endast värmare som är avsedd för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
 • Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas.
 • Rök inte vid hantering av bränsle.
 • Stäng av huvudströmbrytaren när båten inte används.

Bränslesystem och avgasrör

 • Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage.
 • Använd metallrör och specialgjorda bränsleslangar. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten ”lever” i sjögång.
 • Påfyllnings- och avluftningsrör skall vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
 • Ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.

Om båten börjar brinna

 • Stanna motorn
 • Styr fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckare
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem
 • Stäng av huvudströmmen
 • Släck pyrande brandhärdar med vatten