Tjänster

Evenemang

Vår personal på City Security har en bred erfarenhet av olika tillställningar.

Inom evenemangssäkerhet görs alltid en bedömning av vad det är för slags tillställning och hur mycket folk som kan tänkas komma. Utifrån detta gör vi en individuell säkerhetsanalys där vi går igenom allt från utrymningsvägar till hur mycket personer den tänkta platsen har tillstånd för att ta in.

Vår personal är mycket kompetent inom detta område och vi har tidigare en rad olika evenemang bakom oss. Några exempel på dessa evenemang är; festivaler, nöjesevenemang, idrottsevenemang, mässor, discon och olika typer av ungdomsevenemang.
Efter bedömning tar vi fram lämplig personal för ert evenemang.