Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Evenemang

Vår personal på City Security har en bred erfarenhet av olika tillställningar.

Inom evenemangssäkerhet görs alltid en bedömning av vad det är för slags tillställning och hur mycket folk som kan tänkas komma. Utifrån detta gör vi en individuell säkerhetsanalys där vi går igenom allt från utrymningsvägar till hur mycket personer den tänkta platsen har tillstånd för att ta in.

Vår personal är mycket kompetent inom detta område och vi har tidigare en rad olika evenemang bakom oss. Några exempel på dessa evenemang är; festivaler, nöjesevenemang, idrottsevenemang, mässor, discon och olika typer av ungdomsevenemang.
Efter bedömning tar vi fram lämplig personal för ert evenemang.

Bevakning med väktare

Bevakningen utförs av erfarna väktare med djupgående kännedom om sitt arbetsområde och förmågan att snabbt bedöma vilka åtgärder och insatser som krävs i olika situationer. Genom att samarbeta med kunden utarbetas företagsspecifika rutiner, vilka omsätts i tydliga instruktioner som väktaren följer under sina rundor. I händelse av olyckor är väktarna välutbildade för att kunna genomföra akuta insatser inom områden som brandbekämpning, sjukvård och räddningsåtgärder. Denna kompetens säkerställer en effektiv och trygg hantering av olika situationer, vilket bidrar till en övergripande säkerhetsnivå och trygghet för alla inblandade parter.

Bevakning med ordningsvakt

I miljöer där allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter vara en användbar åtgärd. Enligt lag är ordningsvaktens huvuduppgift att upprätthålla ordningen genom att ingripa genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom det område som omfattas av uppdraget. I praktiken fokuserar ordningsvakten på att skapa en känsla av trygghet och bygga relationer med människor.

Ordningvakter är också utbildade för att kunna hantera akuta situationer inom områden som brandbekämpning, sjukvård och räddningsinsatser, vilket bidrar till en säkrare miljö. Dessutom kan en ordningsvakt fungera som en ronderande och ambulerande resurs genom att förflytta sig mellan olika platser för att skapa trygghet för fastighetsägare eller inom en kommun. Genom att vara närvarande och proaktiv bidrar ordningsvakten till en ökad säkerhet och trivsel i de områden hen övervakar.

Evenemangs och Entrévärd

En evenemangs och entrévärd har rätt att se till att husets regler gäller och efterföljs – enkelt uttryckt är evenemangsvärds uppgift att se till att gällande regler följs, Evenemangsvärdar och entrevärdar är en säkerhetsservicefunktion vid event, premiärer, mässor, utställningar, produktlanseringar och liknande. Entrévärden jobbar ofta ihop med ordningsvakter vid dessa tillställningar.
Entrévärden kan även visitera gäster vid insläppet, kontrollera så att inget otillåtet tas in, kontrollera klädpolicy, åldersgräns samt andra krav som ska krävs vid entrén.

Personlarm och kroppskamera

Personlarm från City Security utgör en effektiv metod för att öka säkerheten kring en individ. Vi erbjuder även kroppskameror med överfallsfunktion och säker lagring av videoinspelningar. Personlarm och kroppskameror är portabla och pålitliga när det kommer till säkerhet. Våra olika enheter kan smidigt kopplas till vår larmcentral.

Vid larmaktivering kan våra larmoperatörer övervaka händelseutvecklingen genom medhörning, live-bilder från kroppskameran och realtidspositionering. Samtidigt etableras kontakt med polis och väktare för att säkerställa en snabb och adekvat respons på situationen. På det sättet möjliggör våra larm och kroppskameror en tryggare och mer övervakad miljö för den enskilda individen.