Tjänster

Hotell och camping

I City Security´s hotell och campingkoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster så som bevakning med väktare eller ordningsvakt och receptionist .Förutom det kan vi även erbjuda inbrottslarm, kamerasystem och personlarm.