Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Hotell och camping

I City Security´s hotell och campingkoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster så som bevakning med väktare eller ordningsvakt och receptionist .Förutom det kan vi även erbjuda inbrottslarm, kamerasystem och personlarm.

Bevakning med väktare

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Utifrån företagsspecifika rutiner som utarbetas tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när ronden genomförs. Om olyckan skulle vara framme har väktare utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

Bevakning med ordningsvakt

I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor.
Om en olyckan skulle vara framme har ordningsvakter utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.
En ordningsvakt kan även användas som en ronderande och ambulerande resurs. Hen rör sig då mellan flera olika objekt för att skapa trygghet för en fastighetsägare eller i en kommun.

Receptionisttjänster

Vi på City Security har ett brett utbud av receptionister. Våra receptionister tar vi fram efter önskemål från det aktuella företaget.
Vi strävar efter att ha mycket kompetenta receptionister då dem representerar företaget gentemot kunder och anställda.
För våra receptionister är inga uppdrag för stora, eller för krångliga. En receptionist skall även vara lite av en tekniker, då dem i vissa fall, som t.ex. på ett hotell och i en företagsreception ansvarar för telefonväxlar samt bokningssystem och i vissa fall även passersystem med nyckeltillverkning. Därför tycker vi på City Security att det är viktigt att alltid hålla våra receptionister väl uppdaterade vad det gäller dem tekniska systemen. Detta gör vi genom diverse olika systemutbildningar.
Våra receptionister har alltid, utöver den allmänna kompetensen inom receptionssysslor även grundläggande säkerhetsutbildning med särskild intern utbildning inom företagssäkerhet och konflikthantering där dem tränas i verklighetsbaserade situationer för händelser som receptionister kan komma att utsättas för. 
För att öka tryggheten är alla våra receptionister även utbildade inom LABC-sjukvård samt brand och räddning. 
Receptionisten kan ta emot och skriver in besökare, kontrollerar ID-handlingar, svarar i växel och vidarebefordrar uppgifterna till rätt person. De kan även utföra öppning och låsning, övervaka larm eller kameror samt distribuera post och paket. Allt utifrån hur kundens behov ser ut. Receptionister kan bär väktaruniform eller civil klädsel beroende på vad kunden beställer
Vårt mål är att alltid tillhandahålla en hög säkerhetsnivå för företaget utan att behöva tänja på ett trevligt och korrekt bemötande som vi anser vara A och O inom receptionistyrket.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm från City Security säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller andra tillval som fri väktaråtgärd vid larm.
En rad olika detektorer finns att välja mellan, med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.
Vi på City Security erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt larm för att skydda medarbetare och värden allt för en säker arbetsplats.

Du behöver inte göra avkall på trygghet för att spara pengar. Genom att välja City Security Sweden får du den bästa möjliga säkerhetslösningen till det mest fördelaktiga priset på marknaden!

Läs mer om vår prisgaranti

Hyrlarm- och kamerasystem

Med ett hyrsystem från City Security kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med nybyggnation, ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför fastigheten. Ett hyrsystem kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott eller hot.
Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till larmcentral, smartphone eller andra tillval som väktaråtgärd vid larm. Flera av våra lösningar möjliggör även att styra grindar, portar eller utlösa rökgenerator, DNA-spraysystem eller högeffektiva sirener för att hindra ett pågående angrepp.
Beroende på vilken lösning som passar dig, finns en rad olika kameror och detektorer att välja emellan. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd eller funktion för passerkontroll.
En hyrlösning behöver varken vara dyr eller komplicerad. Vi har flera färdiga paket som kan monteras med kort varsel, på kort eller längre tid.

Personlarm och kroppskamera

Personlarm från City Security är bra sätt att höja säkerheten runt en person. City Security erbjuder även kroppskamera med överfallsfunktion och lagring av video på ett säkert sätt. Personlarm och kroppskamera är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Våra olika enheter kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.
När larm utlösts kan en larmoperatörer följa händelseutvecklingen via medhörning, live bild (kroppskamera) och positionering i realtid, samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare. 
Våra larm har flera tekniker för att positionera som GPS, GLONASS och radiofyrar för inomhusbruk, allt för att skapa bästa möjliga funktion för användaren. Vi hjälper dig självklart att välja rätt och upprättar alltid en detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa en kvalificerad insats.
City Securitys personlarm och kroppskameror hyras ut under valfri period.