Tjänster

Parkering

I City Security´s Parkeringskoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra parkeringsvakter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.
Läs gärna om våra servicetjänster nedan.

Parkeringsövervakning

Vi på City Security erbjuder Ert bostads eller företagsområde en individuellt anpassad parkeringsövervakning.

Felparkerade bilar är alltid ett problem, lösningarna på detta problem är många och våra parkeringsvakter har lösningen. Vi arbetar utifrån Era önskemål. Dock är vår ambition att alltid upplysa den felparkerade om gällande regler i den mån det är möjligt. Om detta inte skulle hjälpa skriver vi ut en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift beroende på överträdelse.

Vi på City Security kan tillhandahålla parkeringsskyltar och upplysningsskyltar om gällande trafikregler.
Vi tillhandahåller även service och tömning av parkeringsautomater, handläggning av fordonsflytt, förvaltning av andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, kundservice dygnet runt årets alla dagar. Våra parkeringsvakter innehar cirka 400 timmars grundutbildning inom parkering och utbildningen innefattar dels civilrättslig- som offentligrättslig parkeringsövervakning.