Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Parkering

Behöver du en partner inom parkering? Har du en parkeringsanläggning som du vill anpassa så att den kommer till sin rätt? 
Med City Security som partner kan Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter, fastighetsägare, företagare, kommuner och bostadsbolag ägna mer tid åt sin kärnverksamhet och mindre tid åt parkeringen.

Då våra välutbildade parkeringsvakter är på plats för att öka trafiksäkerheten.

Med fokus på trafiksäkerhet

Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö. Att informera om parkeringsregler och hänvisa till lämpliga parkeringsområden ingår i arbetet, liksom att kontrollera att erlagda avgifter och tillstånd är korrekta.

Underlättar administrationen

Våra parkeringsvakter arbetar på tomtmark och gatumark, och vi hanterar hela processen, från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.

Söker du en helhetslösning - läs mer om vår tjänst parkeringsförvaltning.

Parkeringsautomater och telefonparkering

City Security erbjuder också service av parkeringsautomater med våra utbildade tekniker. Vi kan även installera och driftsätta egna eller kunders parkeringsautomater samt tillhandahålla service, reparationer och utrustning och kontant- och kontokorthantering med löpande redovisning till kund. 

Vi erbjuder också bra och förmånliga lösningar med telefonparkering.

Vi kan hjälpa er med:

  • Parkeringsövervakning
  • Tillverkning av parkeringstillstånd
  • Linjemålning av parkeringsrutor
  • Försäljning och montering av skyltar enligt gällande bestämmelser
  • Smidig betallösning via sms eller app.