Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Fastighets, kontor och bostadsområden

Säkerhets- och servicetjänster

I City Security´s Fastighets, kontor och bostadsområdeskoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra agenter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.
Läs gärna om våra fastighetstjänster nedan.

Bevakning med väktare

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Utifrån företagsspecifika rutiner som utarbetas tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när ronden genomförs. Om en olycka skulle vara framme har väktare utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

Bevakning med hund

Bevakning med hund används vid tillsyn där hundens välutvecklade doftsinne och hörsel gör att väktaren får bättre kontroll över situationen. Tillsyn med hund ökar även säkerheten för väktaren. 
Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter, som tillsammans bidrar till att höja säkerheten.

Bevakning med ordningsvakt

I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor.
Om en olycka skulle vara framme har ordningsvakter utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.
En ordningsvakt kan även användas som en ronderande och ambulerande resurs. Hen rör sig då mellan flera olika objekt för att skapa trygghet för en fastighetsägare eller i en kommun.

Våra 3 ledord är

Trygghet, Tillit och Tillsyn!

Läs mer om vad de står för oss på City Security Sweden

Receptionisttjänster

Vi på City Security har ett brett utbud av receptionister. Våra receptionister tar vi fram efter önskemål från det aktuella företaget.

Vi strävar efter att ha mycket kompetenta receptionister då dem representerar företaget gentemot kunder och anställda.
För våra receptionister är inga uppdrag för stora, eller för krångliga. En receptionist skall även vara lite av en tekniker, då dem i vissa fall, som t.ex. på ett hotell och i en företagsreception ansvarar för telefonväxlar samt bokningssystem och i vissa fall även passersystem med nyckeltillverkning. Därför tycker vi på City Security att det är viktigt att alltid hålla våra receptionister väl uppdaterade vad det gäller dem tekniska systemen. Detta gör vi genom diverse olika systemutbildningar.

Våra receptionister har alltid, utöver den allmänna kompetensen inom receptionssysslor även grundläggande säkerhetsutbildning med särskild intern utbildning inom företagssäkerhet och konflikthantering där dem tränas i verklighetsbaserade situationer för händelser som receptionister kan komma att utsättas för.

För att öka tryggheten är alla våra receptionister även utbildade inom LABC-sjukvård samt brand och räddning.

Receptionisten kan ta emot och skriver in besökare, kontrollerar ID-handlingar, svarar i växel och vidarebefordrar uppgifterna till rätt person. De kan även utföra öppning och låsning, övervaka larm eller kameror samt distribuera post och paket. Allt utifrån hur kundens behov ser ut. Receptionister kan bär väktaruniform eller civil klädsel beroende på vad kunden beställer

Vårt mål är att alltid tillhandahålla en hög säkerhetsnivå för företaget utan att behöva tänja på ett trevligt och korrekt bemötande som vi anser vara A och O inom receptionistyrket

Fastighetsservice

City Security´s åtgärdsförare gör en översyn av fastigheten eller lokalen. Om åtgärdsföraren påträffar enklare fel eller brister, som t.ex. trasiga glödlampor eller dörrar, kan åtgärdsföraren i den mån det är möjligt utföra direkta reparationer. Vid akuta fel som åtgärdsföraren påträffar och inte kan reparera på egen hand görs en bedömning om en jourhavande hantverkare skall ringas ut, eller om skadan kan repareras provisoriskt för att sedan vidarebefordra felet till lämplig fackman. Vi på City Security lägger stor vikt på servicetjänster, med särskild säkerhetsinriktning, det vill säga att vi högprioriterar säkerhetsrisker som kan komma att leda till stor skada för kunden.

Åtgärdsjour

City Security´s åtgärdsförare finns till för att hjälpa våra kunder med alla tänkbara praktiska och tekniska problem och funderingar. Våra åtgärdsförare finns tillgänglig dygnet runt, under årets alla dagar. Våra åtgärdsförare fungerar som en stark länk mellan kunder, entreprenörer och det tekniska. Förutom grundläggande säkerhetsutbildning, och med viss påbyggnadsutbildning innehar våra åtgärdsförare även en bred kompetens vad gäller teknik, elektronik och övriga hantverkssysslor. Vi på City Security är stolta över våra åtgärdsförare med deras långt tillbaks dokumenterade kunskaper inom hantverk. Dem flesta har högskoleutbildning, och har jobbat antingen som Drifttekniker, VVS-ingenjörer eller Elingenjörer. åtgärdsföraren kan ni ta hjälp av om t.ex. en tvättmaskin inte slutar att ta in vatten, eller om en torktumlare inte går att öppna, men även vid allvarligare fel som t.ex. ett akut driftstopp i en fjärrvärmeanläggning.
Våra driftiga åtgärdsförare finns även tillhands för enklare vägledning och gör alltid sitt bästa för att besvara våra kunders tankar och funderingar.

Störningsjour

Om ni i Ert fastighetsbestånd har problem med störande grannar, eller obehöriga personer som på något sätt verkar störande på antingen gård eller i Ert trapphus så är det ett starkt alternativ att ansluta sig till City Security´s störningsjour. När någon av de boende upplever ett störande moment, t.ex. för hög ljudnivå på grannens stereo, eller om någon känner oro över främmande personer i trapphuset, då är vår kompetenta störningsjour aldrig mer än ett samtal bort. Våra agenter som arbetar med störningsjour är speciellt framtagna och har genomgått en speciell utbildning i konflikthantering och tillvägagångssätt. När en agent ringer på dörren och upplyser den störande om gällande regler uppstår oftast många känslor, och det vet vi på City Security om. Våra agenter håller högsta kvalitet vad det gäller personlig integritet och serviceanda. Vi måste trots allt respektera att vi åker hem till folks bostäder.
Våra agenter följer alltid gällande ordningsregler för det specifika objektet. Vårt tillvägagångssätt när vi får in ett larm är att genom upplysning om gällande ordningsregler, samt tillrättavisning meddela den störande om dennes oönskade beteende. Om detta inte skulle hjälpa, eller vid störningar som vi anser vara allvarliga har vi ett nära samarbete med Polismyndigheten, Socialjouren och Räddningstjänsten som i sin tur kan vidta andra åtgärder. Alla inkommande larm om störningar dokumenteras noga av våra agenter.

Parkeringsövervakning

Vi på City Security erbjuder Ert bostadsområde en individuellt anpassad parkeringsövervakning. Felparkerade bilar är alltid ett problem, lösningarna på detta problem är många och våra parkeringsvakter har lösningen. Vi arbetar utifrån Era önskemål. Dock är vår ambition att alltid upplysa den felparkerade om gällande regler i den mån det är möjligt. Om detta inte skulle hjälpa skriver vi ut en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift beroende på överträdelse.
Vi på City Security kan tillhandahålla parkeringsskyltar och upplysningsskyltar om gällande trafikregler.
Vi tillhandahåller även service och tömning av parkeringsautomater, handläggning av fordonsflytt, förvaltning av andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, kundservice dygnet runt årets alla dagar. Våra parkeringsvakter innehar cirka 400 timmars grundutbildning inom parkering och utbildningen innefattar dels civilrättslig- som offentligrättslig parkeringsövervakning.