Prisgaranti
Prisgaranti

Tips & råd

För en säkrare tillvaro

När någon bryter sig in i hemmet, båten eller bilen är det ett intrång även i privatlivet. Den som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet, starka känslor som kan bli bestående under många år. Ibland vill man inte ens bo kvar i sin bostad eller behålla sin båt eller bil.

Vi kan försäkra oss mot de materiella och ekonomiska förlusterna när något stulits eller förstörts vid exempelvis en brand men vi kan inte försäkra oss mot de personliga och emotionella förlusterna.
Dessutom medför ett inbrott andra besvär av mer praktisk karaktär som till exempel alla kontakter som ska tas med polis, försäkringsbolag, låssmed och så vidare.
Det finns många skäl till att skydda sig och sitt hem men även sin bil och båt.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna att göra din bostad, din bil och din båt lite säkrare för dig och din familj.