Tjänster

Bygg och entreprenad

I City Security´s Bygg och entreprenadkoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra agenter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.

  • Säkerhetsanalys
  • Trygghetsanalys