Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Bygg och entreprenad

I City Security´s Bygg och entreprenadkoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra agenter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.

Bevakning med väktare

Bevakningen ansvaras av väktare som besitter en hög grad av kännedom om sitt arbetsområde och har förmågan att snabbt bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga i olika situationer. Genom att följa företagsspecifika rutiner, som utformas i samråd med kunden, skapas tydliga instruktioner som väktarna följer under sina rundor. Vid eventuella olyckshändelser är väktarna välutbildade för att kunna agera snabbt och genomföra akuta insatser inom områden som brandbekämpning, sjukvård och räddning. Denna kompetens säkerställer en effektiv och trygg hantering av olika situationer inom bevakningsområdet.

Bevakning med stationär väktare

På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet.

Bevakning med hund

Bevakning med hund utnyttjas vid övervakning där hundens välutvecklade doftsinne och hörsel ger väktaren ökad kontroll över situationen. Användningen av hundar förstärker även säkerheten för väktaren. Ronderande bevakning betraktas i många fall som den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En runda kan omfatta olika arbetsuppgifter som, när de utförs tillsammans, bidrar till att höja säkerhetsnivån.

Bevakning med ordningsvakt

I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor.
Om en olyckan skulle vara framme har ordningsvakter utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.
En ordningsvakt kan även användas som en ronderande och ambulerande resurs. Hen rör sig då mellan flera olika objekt för att skapa trygghet för en fastighetsägare eller i en kommun.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm från City Security säkerställer du effektivt skydd för dina tillgångar. Vår service inkluderar professionell rådgivning, skräddarsydd projektering och installation genom vårt nätverk av auktoriserade installatörer. Du har flexibiliteten att välja om du vill koppla larmet till vår larmcentral, din smartphone eller andra alternativ, såsom fri väktaråtgärd vid larm.

Vi erbjuder olika typer av detektorer, med eller utan kamerafunktion, för att möta dina specifika behov. Dessutom kan larmsystemet utökas med funktioner som brandskydd, passerkontroll eller utomhuslarm som valfria tillägg.

City Security strävar alltid efter att erbjuda ett tryggt och problemfritt larmsystem för att säkra både medarbetare och tillgångar och därigenom skapa en säker arbetsmiljö.

Hyrlarm- och kamerasystem

Genom att använda ett hyrsystem från City Security kan du temporärt säkra lokaler eller områden i samband med nybyggnation, ombyggnationer, renovering eller när en byggställning finns utanför fastigheten. Hyrsystemet fungerar också som ett skydd vid tekniska problem eller som en extra säkerhetsåtgärd efter inbrott eller hot.

Du har möjligheten att själv välja om du vill koppla larmet till larmcentralen, din smartphone eller andra alternativ, inklusive väktaråtgärd vid larm. Våra lösningar erbjuder även möjligheten att styra grindar, portar eller aktivera rökgenerator, DNA-spraysystem eller högeffektiva sirener för att förhindra pågående incidenter.

Beroende på dina behov finns ett brett utbud av kameror och detektorer att välja mellan i våra lösningar. Larmsystemet kan också kompletteras med brandskydd eller passerkontrollfunktioner som tillval.

En hyrlösning behöver varken vara kostsam eller komplicerad. Vi erbjuder flera färdiga paket som kan installeras med kort varsel, för korta eller längre perioder, för att möta dina specifika krav.