Prisgaranti
Prisgaranti

Om oss

Miljö

Det är naturligt för City Security Sweden AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Även samhälle, anställda och kunder ställer krav på ett aktivt miljöarbete.

City Security´s miljöarbete ska därför inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke.

Miljömål

 • Säkerställa att varje medarbetare som utför arbetsuppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som ledningen identifierat som betydande, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet.
 • Tillämpa rutiner och instruktioner enligt City Security´s miljöhandbok, samt vid behov utarbeta och tillämpa egna rutiner för aktiviteter som kan orsaka miljöpåverkan
 • Bidra till att förverkliga målet om en långsiktigt hållbar god livsmiljö
 • Minskad energianvändning; t.ex. genom att välja energisnåla elektriska apparater och vitvaror
 • Minskad pappersförbrukning; t.ex. genom att inte skriva ut sådant som kan sparas elektroniskt
 • Varje medarbetare ska tycka att det är viktigt att ta hänsyn till miljöaspekter då vi gör affärer med kunder eller leverantörer
 • Varje medarbetare ska tycka att det interna miljöarbetet är viktigt

Miljöpolicy

 • Öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med medarbetare, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
 • Ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt.
 • Vi skall alltid uppfylla tillämplig lagstiftning och följa förordningar samt vara lyhörda mot vår omvärld.
 • Vi skall genom effektiv återvinning och resurshushållning minska de föroreningar som sker på grund av vår verksamhet.
 • Vi skall genom ett miljöledningssystem systematiskt följa upp och förbättra vår miljöprestanda för att ytterligare miljöanpassa City Security´s verksamhet
 • Samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter.

City Security´s miljöpolicyn skall göras känd för alla våra anställda samt vara tillgänglig för externa intressenter.