Prisgaranti
Prisgaranti

Om oss

Om City Security Sweden

Ett ledande och komplett säkerhets- och utredningsföretag verksamt över hela riket.

City Security Sweden erbjuder säkerhetslösningar med fokus på mänsklig trygghet och affärsnytta för alla våra kunder såväl näringsliv som offentlig sektor. Hos oss är alla kunder viktiga.

Det finns idag många som kan erbjuda säkerhetslösningar, men vårt mål är att ge Er en trygghet i vardagen genom kompetens, kvalitet, teknik och flexibilitet samt personlig service med kunden i fokus.

City Security Sweden AB arbetar både på lokal, nationell och internationell nivå och tillhandahåller dem flesta säkerhetslösningar som finns på marknaden inom bevakning och säkerhet. Inga uppdrag är för små eller för stora.

Jämför oss gärna när det gäller pris och kvalitet. Läs mer om vår prisgaranti.

Läs mer om våra 3 ledord, trygghet, tillit och tillsyn

Trygghet

City Securitys säkerhets- och trygghetsanalyser är utmärkta för att dels kartlägga nuläge, dels identifiera hur arbetet kan förstärkas och förbättras. Trygghetsanalyser är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda…
Våra säkerhets- och trygghetsanalyser är utmärkta för att dels kartlägga nuläge, dels identifiera hur arbetet kan förstärkas och förbättras.

Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalysen är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom. En väl beprövad metod att identifiera och värdera risker. Resultatet sammanställs och redovisas för att kunna åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt viktiga.
En säkerhetsanalys bidrar till att vidga vyerna och inse vilka risker och hot som kan föreligga. Analysen kan antingen omfatta hela verksamheten eller begränsas till ett väl definierat område.
City Security erbjuder alla nya kunder en mindre analys av säkerhetsskyddet utan kostnad. Den går enkelt att bygga vidare på för att ge en komplett lägesbild, oavsett om det gäller ett företag, en kommun eller helt annan verksamhet.

Trygghetsanalys

Trygghet är centralt. Den skapar attraktionskraft och i sin tur framgångsrika affärer och tillväxt. En trygghetsanalys från City Security ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit. Analysen kan spänna över hela verksamheten eller inriktas på ett avgränsat område.
Som ny kund erbjuds du alltid en kostnadsfri, avgränsad trygghetsanalys. Den går därefter enkelt att bygga vidare på med en trygghetskartläggning av exempelvis olika kundgrupper, bostadsområden, gallerior eller andra verksamheter.

Tillit

Att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet ger många unika fördelar. Inte minst när det gäller att lyfta blicken för att lättare identifiera bakomliggande orsaker och påverka dessa. Inom City Security och vårt nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad branscher och verksamheter. Våra agenter har därför olika kompetens och inriktning. Läs gärna mer om våra tillittjänster nedan.

Säkerhetsagenter

Vår säkerhetsagenter fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för mindre och medelstora organisationer som inte har en egen säkerhetsavdelning. Säkerhetsagenten kan även fungera som tillfällig förstärkning i större organisationer med behov av avlastning i speciella projekt eller vid hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom många områden.

Trygghetsagenter

En trygghetsagent hjälper organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda de aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka hur tryggheten upplevs. Allt för att skapa ökad attraktionskraft och därmed affärsvärde. Upplevd otrygghet är ofta ett eftersatt område. Många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet, men vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas.  Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera trygghetsarbetet för att skapa bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer, föreningar och verksamheter.

IT-säkerhet och informationssäkerhetsagent

En IT-säkerhets- och informationssäkerhetsagent hjälper organisationen att skydda betydande värden. Arbetet handlar om säkra och skydda information i och utanför IT-system. På detta sätt skapas trygghet för medarbetare, uppdragsgivare, ägare och en bredare allmänhet. Vår agenter kan även fungera som förstärkning vid behov av tillfälliga insatser. Lösningen passar bra för den medelstora och större organisationen som saknar särskild kompetens inom området. Samtidigt som den ger tillgång till unik spetskompetens inom ett område i snabb förändring, är lösningen både flexibel och kostnadseffektiv.

 

Tillsyn

Målet med tillsynen är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt i möjligaste mån förebygga och förhindra incidenter.
City Security säkrar fastigheter, byggarbetsplatser, garage och områden
Tillsyn kan upptäcka och förebygga skador och oönskade händelser som inbrott, brand och vattenläckage. Vi utför tillsyn utifrån kundens speciella önskemål och kan vara på plats varje natt - 365 dagar om året. Exempel på uppgifter som utförs under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.
Efter en grundlig säkerhetsanalys av ert behov av skydd kan vi förmedla de bevakningstjänster som passar er bäst.