Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Parkeringsförvaltning

Vi hjälper till att ta fram en helhetslösning gällande förvaltning av parkeringar.

Parkeringsservice

Vi är specialister på parkeringsservice för bostadsrättsföreningar, samfälligheter men också för fastighetsägare och företag. Idag förvaltar vi över 230 000 parkeringsplatser över hela Sverige fördelat på cirka 5 300 parkeringsanläggningar. City Security har en lång erfarenhet för att hitta helhetslösningar gällande parkering. Vi kan ta fram olika parkeringslösningar och även erbjuda förvaltning av parkeringsplatser som innebär minskad frustration och ett bättre välmående. Vi kan också hjälpa till med administration för parkering åt Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter så att bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och besökare betalar avgifter för sin parkering men också så att parkeringen inte nyttjas av obehöriga.
Som styrelse behöver ni inte göra något utan det är vi som förvaltare som sköter all administration kring Era köer.  
När en medlem/hyresgäst loggar in i Portalen får de information om vilka regler som gäller för köhanteringen i Er förening. Där finns också information om vilka köer som finns tillgängliga till exempel: p-plats, garage eller förråd. 
Här kan medlemmen själv ställa sig i den kö de är intresserade av. När de når förstaplatsen och det uppstår en vakans får de ett erbjudande, via Portalen och via e-post. Här kan de tacka ja eller nej till platsen direkt i Portalen.  
Vi som förvaltare skickar över ett avtal för signering, och lägger in det för debitering via faktura.
Vi kan också hjälpa till att lägga in externa medlemmar i kön, enligt föreningens regler. 
När man sitter i styrelsen för en Bostadsrättsförening eller Samfälligheter har man ofta en parkering som tillhör fastigheten. Som styrelse vill du förmodligen inte lägga tid på köhantering, parkeringstillstånd, besvara dvs frågor gällande parkering i telefon, få telefonsamtal mitt i natten från boende att någon har parkerat olovligen på vederbörandes parkeringsplats och alla andra problem som kan uppstå i samband med en parkering.

Hos oss är kunden alltid i fokus och det är viktigt att du känner dig nöjd och trygg med det som vi kommer överens om. Vi hjälper dig även med juridik och fordonsflytt gällande parkering för din Bostadsrättsförening eller Samfälligheter sådant som annars kan orsaka huvudbry och vara ganska krångligt speciellt om man inte är insatt i hur parkering fungerar. Lägg din Bostadsrättsförening eller Samfällighets parkering i våra händer och luta dig tillbaka och fokusera på något annat.

Med parkeringsförvaltning från City Security får du:

  • Kundservice dygnet runt årets alla dagar
  • Kameraövervakning
  • Linjemålning
  • Enkel och effektiv avtalshantering med mobilt Bank-ID
  • Handläggning av fordonsflytt
  • Automatiserad avisering och smidig köhantering.
  • Ökade intäkter genom en dynamisk prissättning.
  • Smidig slutkundsupplevelse.