Prisgaranti
Prisgaranti

Om oss

Kvalitet

City Security Sweden AB verkar i säkerhetsbranschen där förmågan att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda krav och behov är en förutsättning för framgång. För att uthålligt bibehålla denna förmåga krävs att tjänster från City Security alltid är kundens bästa val då egenskaper, kostnad, kunnande m.m. vägs samman. Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.
Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi åtar oss därför inte att leverera tjänster som vi vet att vi inte klarar av. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på tjänster som vi lovat kunden.

City Security Sweden AB skall stödja utvecklingen av våra medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta. Eventuella fel och brister skall behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.