Tjänster

Kollektivtrafik

Färdbeviskontroll

Våra agenter kan t ex anlitas av kollektivtrafik och länstrafik för att genomföra kontroller av färdbevis. Tjänsten kan utföras civilt eller uniformerat. Kontrollerna utförs på ett serviceinriktat och noggrant sätt gentemot passagerare.