Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Kollektivtrafik

Färdbeviskontroll

Vi kan t ex anlitas av kollektivtrafik och länstrafik för att genomföra kontroller av färdbevis. Tjänsten kan utföras civilt eller uniformerat. Kontrollerna utförs på ett serviceinriktat och noggrant sätt gentemot passagerare.

Personlarm och kroppskamera

Personlarm från City Security är bra sätt att höja säkerheten runt en person. City Security erbjuder även kroppskamera med överfallsfunktion och lagring av video på ett säkert sätt. Personlarm och kroppskamera är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Våra olika enheter kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.
När larm utlösts kan en larmoperatörer följa händelseutvecklingen via medhörning, live bild (kroppskamera) och positionering i realtid, samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare.