Prisgaranti
Prisgaranti

Tjänster

Bostadsrättsförening och samfällighet

City Security´s  Bostadsrättsförenig och samfällighetskoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra agenter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.

Bevakning med väktare

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Utifrån företagsspecifika rutiner som utarbetas tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när ronden genomförs. Om olyckan skulle vara framme har väktare utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

Bevakning med hund

Bevakning med hund används vid tillsyn där hundens välutvecklade doftsinne och hörsel gör att väktaren får bättre kontroll över situationen. Tillsyn med hund ökar även säkerheten för väktaren. 

Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter, som tillsammans bidrar till att höja säkerheten.

Fastighetsservice

City Security´s åtgärdsförare gör en översyn av fastigheten eller lokalen. Om åtgärdsföraren påträffar enklare fel eller brister, som t.ex. trasiga glödlampor eller dörrar, kan åtgärdsföraren i den mån det är möjligt utföra direkta reparationer. Vid akuta fel som väktaren påträffar och inte kan reparera på egen hand görs en bedömning om en jourhavande hantverkare skall ringas ut, eller om skadan kan repareras provisoriskt för att sedan vidarebefordra felet till lämplig fackman. Vi på City Security lägger stor vikt på servicetjänster, med särskild säkerhetsinriktning, det vill säga att vi högprioriterar säkerhetsrisker som kan komma att leda till stor skada för kunden.

För mer information om vår tjänst
- Välkommen att kontakta oss!

Åtgärdsjour

City Security´s åtgärdsförare finns till för att hjälpa våra kunder med alla tänkbara praktiska och tekniska problem och funderingar. Våra åtgärdsföraren finns tillgänglig dygnet runt, under årets alla dagar. Förutom grundläggande säkerhetsutbildning och fastighetsinriktad utbildning innehar våra åtgärdsförare även en bred kompetens vad gäller teknik, elektronik och övriga hantverkssysslor. Vi på City Security är stolta över våra åtgärdsförare med deras långt tillbaks dokumenterade kunskaper inom hantverk. Dem flesta har högskoleutbildning, och har jobbat antingen som Drifttekniker, VVS-ingenjörer eller Elingenjörer. Åtgärdsföraren kan ni ta hjälp av om t.ex. en tvättmaskin inte slutar att ta in vatten, eller om en torktumlare inte går att öppna, men även vid allvarligare fel som te x ett akut driftstopp i en fjärrvärmeanläggning.
Våra driftiga åtgärdsförare finns även tillhands för enklare vägledning och gör alltid sitt bästa för att besvara våra kunders tankar och funderingar.

Störningsjour

Om ni i Ert bostadsområde har problem med störande grannar, eller obehöriga personer som på något sätt verkar störande på antingen gård eller i Ert trapphus så är det ett starkt alternativ att ansluta sig till City Security´s störningsjour. När någon av de boende upplever ett störande moment, t.ex. för hög ljudnivå på grannens stereo, eller om någon känner oro över främmande personer i trapphuset, då är vår kompetenta störningsjour aldrig mer än ett samtal bort. Våra agenter som arbetar med störningsjour är speciellt framtagna och har genomgått en speciell utbildning i konflikthantering och tillvägagångssätt. När en agent ringer på dörren och upplyser den störande om gällande regler uppstår oftast många känslor, och det vet vi på City Security om. Våra agenter håller högsta kvalitet vad det gäller personlig integritet och serviceanda. Vi måste trots allt respektera att vi åker hem till folks bostäder.
Våra agenter följer alltid gällande ordningsregler för det specifika objektet. Vårt tillvägagångssätt när vi får in ett larm är att genom upplysning om gällande ordningsregler, samt tillrättavisning meddela den störande om dennes oönskade beteende. Om detta inte skulle hjälpa, eller vid störningar som vi anser vara allvarliga har vi ett nära samarbete med Polismyndigheten, Socialjouren och Räddningstjänsten som i sin tur kan vidta andra åtgärder. Alla inkommande larm om störningar dokumenteras noga av våra agenter.

Parkeringsövervakning

Vi på City Security erbjuder Ert bostadsområde en individuellt anpassad parkeringsövervakning. Felparkerade bilar är alltid ett problem, lösningarna på detta problem är många och våra parkeringsvakter har lösningen. Vi arbetar utifrån Era önskemål. Dock är vår ambition att alltid upplysa den felparkerade om gällande regler i den mån det är möjligt. Om detta inte skulle hjälpa skriver vi ut en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift beroende på överträdelse.
Vi på City Security kan tillhandahålla parkeringsskyltar och upplysningsskyltar om gällande trafikregler.
Vi tillhandahåller även service och tömning av parkeringsautomater, handläggning av fordonsflytt, förvaltning av andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, kundservice dygnet runt årets alla dagar. Våra parkeringsvakter innehar 20 dagars grundutbildning plus praktik med handledning i 8 dagar, utbildningen innefattar dels civilrättslig- som offentligrättslig parkeringsövervakning.

Läs även mer om vår parkeringsförvaltning

Fossilfria bilpooler

Med City Securitys fordons- och bilpool får bostadsrättsföreningar och samfälligheter möjlighet att erbjuda sina boende ett miljövänligt och fossilfritt komplement till det traditionella bilägandet. Vår tjänst är en hållbar mobilitetslösning där vi tillhandahåller elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar för slutna grupper. Tjänsten är en helhetslösning där vi tar hand om såväl försäkring, service, underhåll och rengöring av fordonen. Via vårt mobilanpassade bokningssystem kan de boende smidigt och enkelt boka fordon. Bostadsrättsföreningen eller samfälligheten behöver inte sköta administration, drift av fordon eller lägga tid på planering.

Läs mer om vår tjänst bilpool

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm från City Security säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller andra tillval som fri väktaråtgärd vid larm.
En rad olika detektorer finns att välja mellan, med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.
Vi på City Security erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt larm för att skydda medarbetare och värden allt för en säker arbetsplats.

Upptäck den ultimata trygghetslösningen till det bästa priset hos oss!

Läs mer om vår prisgaranti

Hyrlarm- och kamerasystem

Med ett hyrsystem från City Security kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med nybyggnation, ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför fastigheten. Ett hyrsystem kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott eller hot.
Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till larmcentral, smartphone eller andra tillval som väktaråtgärd vid larm. Flera av våra lösningar möjliggör även att styra grindar, portar eller utlösa rökgenerator, DNA-spraysystem eller högeffektiva sirener för att hindra ett pågående angrepp.
Beroende på vilken lösning som passar dig, finns en rad olika kameror och detektorer att välja emellan. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd eller funktion för passerkontroll.
En hyrlösning behöver varken vara dyr eller komplicerad. Vi har flera färdiga paket som kan monteras med kort varsel, på kort eller längre tid.