Tjänster

Bostadsrättsförening och samfällighet

City Security´s  Bostadsrättsförenig och samfällighetskoncept kan man välja att kombinera en rad olika servicetjänster. Våra agenter kommer att göra sig väl kända med området innan tjänsten påbörjas.
Läs gärna om våra servicetjänster nedan.

Trygghet

City Securitys säkerhets- och trygghetsanalyser är utmärkta för att dels kartlägga nuläge, dels identifiera hur arbetet kan förstärkas och förbättras. Trygghetsanalyser är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda.
Våra säkerhets- och trygghetsanalyser är utmärkta för att dels kartlägga nuläge, dels identifiera hur arbetet kan förstärkas och förbättras.

Tillit

Att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet ger många unika fördelar. Inte minst när det gäller att lyfta blicken för att lättare identifiera bakomliggande orsaker och påverka dessa. Inom City Security och vårt nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad branscher och verksamheter. Våra agenter har därför olika kompetens och inriktning. Läs gärna mer om våra tillittjänster nedan.

Tillsyn

Målet med tillsynen är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt i möjligaste mån förebygga och förhindra incidenter.
City Security säkrar fastigheter, byggarbetsplatser, garage och områden
Tillsyn kan upptäcka och förebygga skador och oönskade händelser som inbrott, brand och vattenläckage. Vi utför tillsyn utifrån kundens speciella önskemål och kan vara på plats varje natt - 365 dagar om året. Exempel på uppgifter som utförs under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.
Efter en grundlig säkerhetsanalys av ert behov av skydd kan vi förmedla de bevakningstjänster som passar er bäst.